Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie:

 (Vrijwilligers-)baantjes voor de jeugd  Aantal vragen: 4
 Fluiten  Aantal vragen: 6
 Roken, gevonden voorwerpen & sleutelbeheer  Aantal vragen: 3
 Teamindelingen & selectie  Aantal vragen: 5
 Trainingspakken  Aantal vragen: 1
 Weersomstandigheden & afgelastingen trainingen/wedstrijden  Aantal vragen: 3

Mis je hier nog informatie? Mail ons op [email protected]

Fluiten
Hoe weet ik of ik ben ingedeeld om te fluiten? 
Zodra het wedstrijdschema definitief is vanuit het wedstrijdsecretariaat, worden de scheidsrechters zo snel mogelijk ingedeeld. Wanneer je wordt ingedeeld om te fluiten, krijg je automatisch bericht vanuit het ledeninformatiesysteem LISA. Hou voor de zekerheid daarnaast ook de app in de gaten. Daar kun je, in je persoonlijke agenda, zien of je moet fluiten. Zie bijgaand voorbeeld. 

 
 
Kan ik bijverdienen door extra wedstrijden te fluiten?  
Wil je graag fluitbeurten van andere leden overnemen voor een leuke bijverdienste? Dan ontvangt de Arbitragecommissie graag je naam en contactgegevens via een bericht aan [email protected]. Op de bijlage op de pagina Arbitrage kun je terugvinden wat de verdiensten per wedstrijd zijn. 
Kan ik mijn scheidsrechtersbeurt laten overnemen? 
Ben je als jeugd- of seniorlid ingedeeld om te fluiten, maar kun of wil je echt niet fluiten? Dan kun je proberen een vervanger te regelen via de afkooplijst (te vinden op de pagina Arbitrage). Over boetes voor het niet komen opdagen voor een fluitbeurt vind je ook meer informatie in de bijlage op de pagina Arbitrage.

Daarnaast bestaat er bij Pollux de mogelijkheid om als seniorlid je fluitbeurt(en) voor het gehele seizoen af te kopen. Dan word je niet ingedeeld. Hiervoor kun je aan het begin van het seizoen een aanvraag mét toelichting indienen via [email protected]. Na goedkeuring door de Arbitragecommissie zal de Ledenadministratie de afkoopsom verrekenen met de contributienota. 

 
Kun je vrijstelling krijgen van fluiten als je ander vrijwilligerswerk voor de club doet? 
Op VMHC Pollux geven wij geen vrijstelling op het fluiten als je andere werkzaamheden verricht op de club. 
Vanaf welke leeftijd moet ik wedstrijden gaan fluiten? 
De KNHB stelt dat je vanaf 16 jaar verplicht een aantal wedstrijden per seizoen moet fluiten. Binnen VMHC Pollux heeft elk A-jeugdlid en seniorlid van VMHC Pollux de plicht een aantal wedstrijden per seizoen te fluiten. Gemiddeld komt dit uit op 5 à 6 wedstrijden per seizoen.

Bij onvoldoende scheidsrechters voor onze thuiswedstrijden delen we echter ook tweedejaars B-spelers – en eventueel ook eerstejaars B-spelers – in om te fluiten. In dat geval word je ingedeeld bij wedstrijden van de D-jeugd samen met een meer ervaren scheidsrechter. Óf we proberen ervoor te zorgen dat iemand vanuit de Arbitragecommissie langs het veld staat om te begeleiden.  
Waarom ben ik als B-jeugdlid nog niet opgeroepen voor een scheidsrechterscursus? 
Helaas is er een achterstand in het geven van scheidsrechterscursussen. Deze is ontstaan voordat de Arbitragecommissie is opgericht. De commissie is nu bezig deze achterstand weg te werken. Het coronavirus heeft de voortgang hierin helaas gehinderd. De commissie doet erg haar best om de huidige B-jeugd te voorzien van de cursus. Zodra dit lukt, krijgen zij hiervan bericht.