Vooraankondiging voorlopige teamindelingen 2021-2022

Nieuws Jeugd 9-6-2021 |
Beste (ouders/verzorgers van) jeugdleden,

Na een jaar vol corona-belemmeringen hopen we na de zomer te kunnen beginnen aan een volwaardig hockeyseizoen. Voor het komend seizoen is een voorlopige teamindeling opgesteld. Deze ontvang je uiterlijk donderdag 10 juni per e-mail. Over deze voorlopige teamindeling wordt in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uitsluitend per e-mail gecommuniceerd. 

Het is niet toegestaan om dit bestand verder te verspreiden.

Totstandkoming voorlopige teamindeling

Voor het indelen van de juniorenteams, heeft de Technische Commissie (TC) informatie verzameld om tot een juiste afweging te komen. Er is gebruikt gemaakt van de volgende informatiebronnen:  
  • Coaches en trainers (niet zijnde ouders van de beoordeelde spelers);
  • Verantwoordelijke lijncoƶrdinatoren; deze hebben de teams van zijn/haar lijn minstens een keer per half jaar tijdens wedstrijden en eventueel trainingen bekeken. 
  • Indrukken op basis van de 'extra trainingen'; deze zijn bijgewoond door de lijncoƶrdinatoren en beoordeeld door onafhankelijke beoordelaars.
De voorlopige teamindeling per lijn is bepaald door de TC, op advies van de coaches, trainers en - waar het nodig was - op basis van de beoordeling tijdens de extra trainingen.

Tot aan de zomervakantie

  • Vanaf 12 juni tot de zomerstop vanaf 3 juli trainen de teams in de nieuwe samenstelling volgens een nieuw tijdelijk trainingsschema. Dit schema staat vanaf donderdag 10 juni op de website. Na de zomerstop volgt een nieuw trainingsschema.
  • Op 19 juni worden er voor zoveel mogelijk teams (onderlinge) wedstrijden georganiseerd om alvast kennis te maken met elkaar.
  • Op 26 juni is de jaarlijkse Letā€™s Roll Dag. Hierbij zijn zowel ouders als jeugdleden uitgenodigd op de club. Voor de jeugdleden wordt er een training georganiseerd. De ouders zijn welkom om kennis te maken met elkaar, het bestuur van Pollux en met de lijncoƶrdinatoren van de Technische Commissie. Het volledige programma van deze dag volgt later en is afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. Hou de website en de e-mail in de gaten.
  • In de week van 30 juni zijn er afsluitende trainingen en begint de zomerstop. 
Sportieve groet,

Namens de Technische Commissie,

Astrid van der Staaij