Fun & Groei

VMHC Pollux is een kleinschalige en gezellige hockeyclub in Vlaardingen, waar jong en oud zich thuis voelen en met betrokken leden en ouders. Met recht een echte familieclub! En dat zijn we al 80 jaar. Fun & Groei zijn onze pijlers. Dat wil zeggen dat het plezier in hockey bij ons net zo belangrijk is als sportieve en persoonlijke groei.

Fun & Groei
Fun & Groei zijn de kernwaarden waarmee Pollux zich graag onderscheidt van de haar omringende sport- en hockeyclubs. Het plezier in hockey gaat hand in hand met het streven naar hockeyen op niveau. En bij deze sportieve groei houden we uiteraard oog voor persoonlijke ontwikkeling.

Bij het maken van keuzes toetsen we binnen Pollux altijd aan de hand van deze pijlers.
We stellen elkaar vragen: "Is het leuk, voegt het toe aan het spelplezier, is het goed voor de ontwikkeling en groei van het lid, het team en/of Pollux". Bij een 'ja' gaan we verder.

Zo willen we bij Pollux, geholpen door enthousiaste coaches en trainers, ieder lid op zijn/haar niveau helpen te groeien: als mens en als hockeyer. Met allerlei activiteiten 'rondom' de reguliere trainingen en wedstrijden geven we het hele jaar door verder inhoud aan het plezier in hockey. Hiermee versterken we het 'thuisgevoel' van onze leden en maken we onze naam als familieclub waar.

Fun & Groei bij Pollux betekent bovendien dat het aantal trainingen en de contributie voor iedereen binnen dezelfde leeftijdscategorie hetzelfde is. Of het nu gaat om selectiespelers of niet-selectiespelers.

Het hockeyseizoen bereiden we voor met een Let's Roll Dag. Samen met de spelers, teams, ouders en vrijwilligers maken we ons zo klaar voor een nieuw hockeyseizoen.

Het 'wij-gevoel' van Pollux is al 80 jaar onze kracht. Van generatie op generatie zijn onze leden deel van de hockeyfamilie van Pollux en dat houden we graag vast. Nu en in de toekomst!

Onze geschiedenis
Op 12 oktober 1940 zag de Vlaardingse Mixed Hockey Club "Pollux” het levenslicht onder de naam D.K.S, afkorting voor "De Kromme Stok". Opgericht door 5 leerlingen van de huishoudschool was de vereniging in eerste instantie alleen voor dames.

In 1942 werd het, met de komst van heren, pas een mixed hockeyclub. Aan het eind van de oorlog lag de competitie stil. Na de oorlog kon men weer naar hartenlust hockeyen.

Na omzwervingen langs diverse locaties, verhuisde D.K.S. in 1953 naar het sportcomplex aan de Claudius Civiliuslaan en veranderde de naam in Pollux. Bij inschrijving bij de KNHB bleek dat een andere vereniging ook al de naam D.K.S. had.

Pollux groeide door en moest weer op zoek naar een nieuwe locatie. Sinds 1980 is de locatie in de Broekpolder onze thuishaven.

Sportiviteit & Respect
Bij elke sport en dus ook bij hockey geldt dat we allemaal bepaalde gedragsregels dienen na te leven. Logisch, want alleen zo is én blijft hockey voor iedereen leuk en plezierig. De belangrijkste afspraken die het bestuur en de commissies van Pollux actief uitdragen, zijn:
  • We spelen een sportief spel en gaan respectvol met elkaar om.
  • Iedereen is welkom om te komen sporten bij Pollux.
  • We zorgen ervoor dat onze spelers sociaal veilig zijn en zich veilig voelen.
Trainers en begeleiders, maar ook ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie in het uitdragen en bewaken van bovenstaande afspraken/gedragsregels. Goed voorbeeld doet goed volgen! Elk seizoen maken we met deze groepen afspraken omtrent gedrag waar iedereen zich aan moet houden.

Op de pagina Praktische informatie staat uitgebreide informatie voor spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers.