Contributie

Het hockeyseizoen loopt bij VMHC Pollux van 1 juli tot en met 30 juni. Je vrijblijvend aanmelden als (proef-)lid kan hier. Je lidmaatschap wordt pas definitief nadat je eerst drie keer gratis op proef hebt meegetraind om te kijken of het wat voor je is. Wil je inzage in de contributie? Onderstaand vind je hiervan een overzicht.

Korting met de Rotterdampas
Ieder lid van Pollux kan met de Rotterdampas € 25,- korting krijgen op de te betalen contributie voor het komende seizoen. Wil je hier gebruik van maken? Geef dan vóór 15 september je naam en het nummer van je Rotterdampas door aan [email protected].

Steunfondsen voor jeugd en jongvolwassenen
Mocht het – op basis van je/jullie huidige financiële situatie – lastig zijn om de contributie op te hoesten, kijk dan of je aanspraak kunt maken op financiële steun van de gemeente vanuit de Sport- en Cultuurfondsen. Het Jeugdfonds is er voor kinderen tot en met 18 jaar waar thuis te weinig geld is. Het Jongvolwassenenfonds betaalt de contributie voor leden van 18 tot 27 jaar met een laag inkomen. De buurtsportcoaches van ViB kunnen helpen bij een aanvraag.

Contributieschema hockeyseizoen 2023-2024

Peildatum voor het vaststellen van de leeftijd is 1 oktober van het lopende bonds- c.q. competitiejaar.

Funkey 3 t/m 5 jaar 52,50
Jeugd F 1ejaars 6 jaar (Coolkids) 85
Jeugd F 7 jaar 165
Jeugd E 8 en 9 jaar 190
Jeugd D 10 en 11 jaar 260
Jeugd C 12 en 13 jaar 260
Jeugd B 14 en 15 jaar 300
Jeugd A 16 en 17 jaar 300
Senioren (1) 24 t/m 65+ 355
Senioren (2) 18 t/m 23 335
Duoleden samen met een ander lid als 1 volwaardig lid in 1 competitieteam 205
Trimhockey volwassenen 175
Fithockey/Trimdames
(wo-ochtend)
volwassenen/50+'ers 125
Entreegeld bij aanmelding junioren 15
senioren 25
(indien je in de voorgaande vijf seizoenen lid bent geweest en hebt opgezegd, ben je geen entreegeld verschuldigd)
Zaalhockey jeugd (inclusief zaalhuur) 45
senioren (exclusief zaalhuur) 35
Ondersteunend niet-spelend lid dat de vereniging jaarlijks met een donatie ondersteunt met stemrecht in de Algemene Ledenvergadering 75
Boete niet komen fluiten 1ekeer met nieuwe fluitbeurt 25
2ekeer met nieuwe fluitbeurt 50
Afkopen fluiten 150


Wil je je lidmaatschap opzeggen?
Stuur dan een e-mail naar [email protected]. De opzegging dient uiterlijk 1 maand (op 1 juni) voor het einde van het seizoen (30 juni) binnen te zijn bij de ledenadministratie. Bij opzeggen na deze datum ben je de contributie voor het gehele komende seizoen aan de vereniging verschuldigd. Na het voldoen van alle financiële verplichtingen aan de vereniging word je uitgeschreven als lid van Pollux bij de KNHB. Eventuele mondelinge opzeggingen bij de coach, Technische Commissie of trainer zijn niet voldoende. De opzegging zal door de ledenadministratie per e-mail worden bevestigd en is na bevestiging pas definitief.