Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Vlaardingse Mixed Hockeyclub Pollux, gevestigd te Kooikersweg 4, te Vlaardingen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40385734, hierna te noemen: 'de vereniging'.

Bewust of onbewust deel je je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor je uiteengezet hoe wij met je persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel je vraag dan gerust per e-mail aan [email protected].

Overzicht verwerking persoonsgegevens
In onderstaande tabel kun je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van je verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Onderzoeken of je lid kan worden
en
het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

路 Voornaam

路 Achternaam

路 Adres

路 Geboortedatum

路 Telefoonnummer

路 E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst

Indien je lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien je geen lid wordt worden je gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden NVT

Administratie

路 Voornaam

路 Achternaam

路 Adres

路 Telefoonnummer

路 E-mailadres

路 Bankgegevens

路 Betaalgegevens

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financi毛le administratie voor 7 jaar.

路 Boekhouder

路 Belastingdienst

Het verrichten en versturen van aankopen

路 Voornaam

路 Achternaam

路 Adres

路 Telefoonnummer

路 E-mailadres

路 (Kleding)maat

路 Bankgegevens

路 Betaalgegevens

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financi毛le administratie voor 7 jaar.

路 Producent

路 Vervoerder


Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

路 Voornaam

路 Achternaam

路 E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

 

Zolang als men aangemeld is.

路 E-marketingtools

Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.

路 Voornaam

路 Achternaam

路 E-mailadres

 

Toestemming

Zolang als men aangemeld is.

路 Sponsoren

路 Andere verenigingen

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

路 Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

路 IP-gegevens

 

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

 

路 Websitebeheerder

路 Analytics tools

Ter benadering na be毛indiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een re眉nie of bijzondere gebeurtenis.

路 Voornaam

路 Achternaam

路 Adres

路 Telefoonnummer

路 E-mailadres

 

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

N.v.t.


Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina鈥檚 van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat je voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina鈥檚 - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. Je kunt je toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door je internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van je browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder je toestemming verstrekt de vereniging je persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de vereniging met je heeft, tenzij de vereniging wettelijk verplicht is om je persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft je een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Je hebt het recht de vereniging te verzoeken om inzage in je persoonsgegevens (tenzij de vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om je gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat je gegevens verwijderd worden, zal de vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De vereniging treft passende maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien je je als minderjarige wenst te registreren dien je hiertoe expliciete toestemming van je ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De vereniging raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. De vereniging raadt je dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging er alles aan doen je per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of de vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens, kun je contact opnemen met Charlotte Kleinjan via [email protected].

Klacht over de verwerking van je persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie
Voor meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens lees ook ons Privacybeleid.