Onze vertrouwenspersoon

Bij VMHC Pollux gelden dezelfde gedragsregels die ook buiten een sportomgeving vanzelfsprekend zijn. Het bestuur en de commissies van Pollux willen dat elke speler sociaal veilig is én zich veilig voelt. Bij grensoverschrijdend gedrag of seksuele intimidatie kun je bij hen terecht. Pollux heeft daarbij ook nog twee vertrouwenspersonen.

Vertrouwenspersonen
Heb je binnen Pollux te maken met grensoverschrijdend gedrag of seksuele intimidatie (direct of indirect) dan kun je hierover praten en/of je hart luchten bij onze vertrouwenspersoon, Nina Figee. Zij biedt een luisterend oor en bij haar kun je je hart luchten.

Probleem of klacht?
Soms is een luisterend oor niet voldoende. Wanneer het gaat om een probleem of klacht die om een oplossing vragen, is onze vertrouwenspersoon jouw persoonlijke aanspreekpunt. Het is haar taak om jou – onafhankelijk van het bestuur en de club – te helpen om problemen en conflicten adequaat en discreet op te lossen.

Op de pagina Praktische informatie staat uitgebreide informatie over onze gedragsregels voor spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers.

Onze vertrouwenspersoon is in eerste instantie per e-mail te bereiken op: [email protected].