Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie:

 (Vrijwilligers-)baantjes voor de jeugd  Aantal vragen: 4
 Fluiten  Aantal vragen: 6
 Roken, gevonden voorwerpen & sleutelbeheer  Aantal vragen: 3
 Teamindelingen & selectie  Aantal vragen: 5
 Trainingspakken  Aantal vragen: 1
 Weersomstandigheden & afgelastingen trainingen/wedstrijden  Aantal vragen: 3

Mis je hier nog informatie? Mail ons op [email protected]

Teamindelingen & selectie
1. Hoe vinden de teamindelingen plaats? 
Als Technische Commissie (TC) zijn de teamindelingen voor een nieuw seizoen ieder jaar weer een moeilijke en intensieve klus voor ons. We realiseren ons goed dat het onmogelijk is om iedereen gelukkig te maken met de nieuwe indeling. We willen alle Pollux-leden en ouders echter op het hart drukken dat wij er alles aan doen om zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan.

Fun & Groei zijn belangrijke pijlers voor Pollux. We zijn een gezellige, kleinschalige hockeyclub waar spelplezier voorop staat. Maar daarnaast hechten we er ook aan om het hockeyniveau van alle leeftijdscategorieĆ«n binnen Pollux naar een (nog) hoger niveau te tillen. Het gehele seizoen zijn de spelers gedurende wedstrijden en trainingen beoordeeld op 6 criteria: techniek, inzicht, persoonlijkheid, snelheid, potentie en inzet. Trainers en coaches vullen gedurende het seizoen door een beoordelingsformulier in met een beoordeling van alle spelers. 

Elk jaar kijken we dan aan het einde van het hockeyseizoen opnieuw naar de teamindeling voor het komende hockeyseizoen. Deze presenteren we aan het eind van het hockeyseizoen in juni. Lijncoƶrdinatoren vanuit de Technische Commissie stellen teams samen met de best bij elkaar passende spelers. Zij doen dit op basis van de beoordelingsformulieren van de trainers en coaches en de evaluaties van de wedstrijden en trainingen die ze hebben bekeken. Daarnaast hebben de lijncoƶrdinatoren met vrijwel alle trainers en coaches persoonlijk overleg en nemen ze op individuele basis de voorlopige indelingen door.

Lijncoƶrdinatoren zijn vrijwilligers (niet per definitie met hockeyervaring) die zich vrijwillig inzetten om de jaarlijkse puzzel van de teamindelingen te maken. De kennis en inzichten van de trainers en coaches zijn leidend. 

Mocht je zelf als vrijwilliger een waardevolle bijdrage willen leveren aan de kwaliteit van hockey en het proces rondom het indelen van de teams, dan kunnen we je hulp goed gebruiken! Neem dan contact op met Eric van Reeuwijk.
 
2. Hoe vindt bij Pollux selectie plaats? 
Binnen de jongste jeugd (E en F) wordt er bij Pollux bewust nog niet geselecteerd en worden de teams zoveel mogelijk ā€˜sociaalā€™ ingedeeld. Maar vanaf het eerste jaar in de D-categorie selecteren wij. Voor een speler, die is ingedeeld in een selectieteam wordt verwacht (verplichting) dat er aan alle trainingen (minimaal 2 per week) en aan alle wedstrijden wordt deelgenomen. In alle jeugdlijnen is in principe het 1e team een selectieteam. Het 2e team wordt alleen geselecteerd op sterkte, indien A) er 4 of meer complete elftallen in een bepaalde leeftijdscategorie kunnen worden gemaakt én B) er voldoende potentieel binnen de leeftijdscategorie aanwezig is om een 2e selectieteam samen te stellen. In enkele gevallen is hier een uitzondering op van toepassing, wanneer we bijvoorbeeld van het 3e team een opleidingsteam maken met eerstejaarsspelers. 

Bij Pollux houden we voor de jeugd in principe geen selectietrainingen. Deze trainingen zijn slechts een momentopname en doen niet altijd recht aan de potentie van de spelers (vanwege spanning, gesteldheid, privéomstandigheden etc.). Alleen wanneer we er met de teamindelingen als Technische Commissie niet uitkomen op basis van de beoordelingen van de trainers en coaches, besluiten we incidenteel om toch een selectietraining te houden.
 
3. Mijn zoon/dochter stijgt uit boven zijn/haar medespelers in het team. Waarom komt hij/zij niet in een selectieteam?  
Wanneer spelers uitstijgen boven medespelers uit het huidige team wil dat niet zeggen dat zij qua sterkte thuishoren in een selectieteam. Vanuit de Technische Commissie wordt hier zorgvuldig naar gekeken. Wanneer zij oordelen dat de betreffende speler geen selectieniveau heeft op basis van techniek, inzicht, persoonlijkheid, snelheid, potentie en inzet (zijnde de 6 criteria op basis waarvan wordt geselecteerd), wordt hij/zij ā€˜sociaal ingedeeldā€™.  

 
4. Hoe gaat de Technische Commissie om met speciale verzoeken van ouders en spelers om hoger of bij vrienden/vriendinnen te worden ingedeeld? 
In de selectieteams zitten alleen spelers die er qua techniek, inzicht, persoonlijkheid, snelheid, potentie en inzet (tijdens trainingen en wedstrijden) uitstijgen ten opzichte van hun medespelers. De niet-selectieteams worden zoveel mogelijk ā€˜sociaal ingedeeldā€™. Voor deze indeling hebben we advies en informatie ingewonnen bij de trainers en coaches. 
 
5. Is het Ć©cht zo dat niet-selectieteams met een hoger cijfer (bijv. MC4) niet lager spelen dan teams met een lager cijfer (bijv. MC3)? 
De niet-selectieteams in een leeftijdscategorie worden zoveel mogelijk ā€˜sociaal ingedeeldā€™. Voor deze ā€˜sociale indelingā€™ hebben de lijncoƶrdinatoren advies en informatie ingewonnen bij de trainers en coaches. Daarnaast worden spelers qua positie en niveau over de teams verdeeld. Een hoger cijfer bij de aanduiding van een specifiek team (bijvoorbeeld 'MC4') klinkt wellicht ā€˜lagerā€™ qua speelniveau dan een lagere team met een lager cijfer (bijvoorbeeld 'MC3'), maar betekent niet dat het team dan lager is ingedeeld qua speelsterkte. De KNHB deelt de teams vervolgens qua klasse in aan de hand van een ranking van de prestatie van de spelers van het voorgaande hockeyjaar.